ikona
ikona

Hledáte odpověď na některou z otázek?

Vaše odborná obchodní němčina je neuspokojivá?

Obchodní jednání s německy hovořícím partnerem neproběhlo podle Vašich představ?


Potřebujete zdokonalit jazykovou úroveň všeobecné němčiny?

Kulturní zázemí a tzv. kulturní standardy Vašeho partnera jsou pro Vás malou neznámou?

Máte zájem vylepšit svou neverbální komunikaci a prezentaci při obchodních jednáních?

Jste zahraniční podnikatel a nechápete mentalitu českého obchodního partnera?

Chcete nabídnout svým klientům v rekreačních a zdravotních zařízeních zábavnou formu výuky německého jazyka?

Máte jinou představu o Vašem cíli výuky? (např. příprava ke zkoušce, příprava na přijímací pohovor atd.)

Pokud ano, pak jsem Vaší partnerkou!

Díky mnohaleté praxi ve výuce německého jazyka na katedře germanistiky Ostravské univerzity a na fakultě literárních a jazykových věd Drážďanské univerzity Vám pomohu k úspěšné česko-německé komunikaci.

Interkulturní komunikace zahrnuje také reálie (kultura, historie, geografie, aktuální politicko-společenská a ekonomická situace) německy mluvících zemí a České republiky. Dlouholeté soužití Čechů a Němců v kulturně historickém prostředí Moravskoslezského regionu mělo rovněž svá specifika. Máte zájem dovědět se více?

Nabízená témata realizuji pro jednotlivce i pro zaměstnance podniků.

Také část dovolené je ideální pro zdokonalení se v německém jazyce.

Kurzy německého jazyka mohou probíhat ve Vašem podniku. Společně se dohodneme na obsahovém a časovém programu - a to za férových podmínek. Ozvěte se svými návrhy a představami a já připravím koncept kurzu podle Vašeho individuálního přání!

Copyright © 2007 MARF